Ako vlasnici dobiju spor općina će im morati isplatiti po 50.000 KM

Vijećnici u OV Novi Travnik na inicijativu klubova BPS-a i SDP-a u sklopu redovne sjednice raspravljali su i o Informaciji o aktivnostima na uklanjanju bespravno izgrađenih objekata ćumurana.

Pravni sporovi

U materijalima koje su vijećnici dobili bila je i Informacija nadležne općinske službe u kojoj je stajalo kako  je od  115  poslanih rješenja o uklanjanju ćumurana u sedam slučajeva uslijedila žalba.
Upravo u ovih sedam slučajeva vlasnici su imale važeće dozvole općine Novi Travnik i svi pravni sporovi, izuzev jednog rješenja bili su na strani vlasnika ćumurana. Ipak, krenulo se sa rušenjem po nalogu načelnika i nadležne službe iako još uvijek nije okončan spor na Županijskom sudu u Novom Travniku.

– Bivši načelnik i Općinsko vijeće donijeli su odluku o legalizaciji ćumurana, sadašnji ih ruši. Formirao je jednonacionalnu i jedno stranačku komisiju (op.a. svi članovi iz SDA). Tražit ću da se istraži tko je pozvao specijalnu policiju. Tražim da se sve vezano za rušenja ćumurana (žežnica) obustavi do odluke Županijskog suda – kazao je Fikret Skopljak, vijećnik BPS-a, jedan od inicijatora rasprave o ćumuranama.

Mirsad Jordamović, vijećnik SDP-a istakao je kako ne želi da OV Novi Travnik stoji iza odluke o rušenju u slučaju  gubitka  spora  na Županijskom sudu.
– Ako općina izgubi spor na Sudu, šteta će biti plaćena sredstvima iz proračuna, a svaka ćumurana vrijedi oko 50 hiljada maraka. Nikad na sjednici OV nije poništena ranija odluka i nešto što je ova općina uvela u pravo sada se ruši. Tko će namiriti štetu. Mi smo za obustavljanje rušenja – kazao je vijećnik Jordamović.

Krivi mediji

Inicijatori rasprave ukazali su i na činjenicu da je Informacija općinske službe „frizirana“ jer su izbačeni svi dokumenti koji govore o sporovima koje je općina Novi Travnik izgubila pred Županijskim i federalnim institucijama.
Vijećnicima se obratio i načelnik općine Novi Travnik, Refik Lendo koji je još jednom potvrdio svoj raniji stav „kako su sve ćumurane nelegalne i kako su svi građani jednaki pred zakonom“, a pronašao je i krivce za cijelu situaciju.
– Kad se u Novom Travniku dešava nešto lijepo ne dolaze mediji i nema kamera, a onaj dan (op.a. prilikom uklanjanja žežnica) svi su bili gore – kazao je načelnik Lendo.   

Bez izjašnjenja

Predsjedavajuća OV Novi Travnik Sonja Nikolić – Jurišić (HDZ BiH) nije željela da se vijeće izjašnjava nego je konstatirala „da na tonskom zapisu ima snimljeno da se vijeće ogradilo“. Sjednicu je zaključila, a da se zastupnici nisu izjasnili ni oko Informacije, ali ni oko predloženih zaključaka.

DA / HB.org