Agencija za zaštitu osobnih podataka: U Parlamentu neće moći provjeravati diplome kako su zamislili

Provjerom svih diploma narušava se ljudsko dostojanstvo uposlenih

Petar Kovačević

Kolegij sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH neće moći provjeravati diplome državnih službenika i namještenika na način kako je to planirano, stav je Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

– Ne znam zašto gospodin Kenan Vehabović kaže da se još uvijek čeka na mišljenje Agencije kada smo mi naše mišljenje uputili još i petak 1. februara – kazao nam je direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Petar Kovačević, a nakon što je Kenan Vehabović, sekretar Zajedničke službe Parlamenta BiH, Faktoru jučer rekao da još nisu dobili mišljenje Agencije. 

Prema tom dokumentu, Skretarijat PSBiH je namjeravao svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama proslijediti upit o sticanju SSS, VŠS i VSS diploma za sve uposlenike Sekretarijata. Obrazovnim ustanovama su trebali biti proslijeđeni brojevi diploma i datumi njihovog izdavanja, a tražili bi se podaci o tome na čije ime je izdata.

Uz navođenje zakonskih odredbi, Agencija je dostavila mišljenje kako Sekretartijat ima pravo provjeravati diplome uposlenika, jer se radi o javnim dokumentima, ali ne može vršiti ovakvu generalizaciju, nego to može raditi samo u konkretnim slučajevima i sa adekvatnim obrazloženjem.

– Na ovakav način narušava se i ljudsko dostojanstvo zaposlenih, ako se svi stavljaju pod sumnju, o čemu bi bilo poželjno zatražiti mišljenje drugih institucija nadležnih za zaštitu ljudskih prava. Mišljenja smo da je dovođenje pod sumnju svih javnih isprava na ovakav način štetno i za javni interes, jer se takvim postupanjem narušava pravna sigurnost – navedeno je u mišljenju Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.