41 vatrogasac iz BiH odlazi u Tursku pomoći u gašenju požara

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici odlučila je uputiti pomoć Republici Turskoj zbog izuzetno teške situacije izazvane požarima, a koju je po zaduženju Vlade pripremila Federalna uprava civilne zaštite.

– Zadužena je Federalna uprava civilne zaštite da u koordinaciji sa kantonalnim upravama civilne zaštite poduzme aktivnosti na upućivanju pripadnika profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, kao i pripadnika Federalnih specijaliziranih jedinica zaštite i spašavanja u Republiku Tursku – navode iz Vlade FBiH.

Federalna uprava civilne zaštite je obavijestila Vladu da, na osnovu prikupljenih podataka, koje su joj dostavile kantonalne uprave civilne zaštite putem svojih operativnih centara, može odmah uputiti na teren 41 vatrogasca.