40 godina od smrti nobelovca Ive Andrića

Zavičajni muzej Travnik obilježit će 13. ožujka na simboličan 40. obljetnicu smrti književnog nobelovca Ive Andrića.

U suradnji sa Društvom filatelista i kolekcionara Travnik, Muzej će objaviti prigodnu filatelističku kovertu i poštanski žig.

Uz datum obljetnice i crtež lika Ive Andrića, na koverti je ispisana Andrićeva misao o smrtnosti koju izgovara njegov književni lik, travnički kajmakam u romanu “Travnička kronika”.

Sve poštanske pošiljke koje 13. ožujka budu upućene iz pošte u Travniku, imat će otisnut poseban poštanski žig s motivom ove obljetnice.

Reklama