U 2016. više od tisuću nesreća na radu, 9 poginulih

Vlada FBiH usvojila je izvješće o prošlogodišnjem radu Federalne uprave za inspekcijske poslove – FUZIP. Kako je navedeno, doprinos izvršenju strateških ciljeva Uprave najvećim dijelom pružila je Vlada FBiH osiguranjem materijalnih i osnovnih sredstava nužnih za rad inspekcija. Također je i pomoć međunarodnih donatora znatno doprinijela učinkovitijem ostvarenju rezultata, piše Večernji list BiH.

Rezultati rada

Među rezultatima ostvarenim u 2016. je i 129.176 izvršenih nadzora na graničnim prijelazima te izrečene 282 privremene zabrane rada, uključujući i pečaćenje 10 pilana. Inspektori su zatekli 735 radnika “na crno”, izdali prekršajnih naloga u iznosu od 7,766.315 KM, a na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama naplaćeno je 6,909.895 KM pristojbi i naknada, 1,291.276,99 KM naknada za vode, 4,098.344 KM naknada za zagađenje zraka, 4,652.950,40 KM za upravljanje čvrstim otpadom te ostalo.

Ukupni financijski učinci iznose 24,773.560,99 maraka. Incidentne situacije u 2016. nadležne inspekcije FUZIP rješavale su prvenstveno vezano uz slučajeve prekoračenja određenih subjekata prilikom ispuštanja zagađenih plinova i čestica u atmosferu (prekomjerno zagađenje zraka…), ispuštanja otpadnih voda u riječne tokove (pomor ribe, zagađenje izvorišta pitke vode…) i zagađenja zemljišta, odnosno tla (odlaganjem opasnog otpada…), pojave zaraznih bolesti ljudi, biljaka i životinja (bruceloza, “plavi jezik”, uvoz sadnica maline…), kao i u ostalim izvanrednim stanjima koja su imala apsolutni prioritet.

Na osnovi konstatiranoga stanja i pribavljenih ekspertiza naglašenih pojava, poduzimane su nužne i zakonom propisane upravne mjere u smislu utvrđivanja odgovornosti i obveza saniranja nastale štete, kao i pokrenuti postupci sankcioniranja odgovornih osoba i subjekata, kako u području prekršajne tako i kaznene odgovornosti.

Kontrole

Među rezultatima navodi se da je u Federaciji BiH zabilježeno i više od tisuću nesreća na radu. Od toga u rudnicima 943, među kojima su i dva smrtna slučaja. U ostalim subjektima dogodilo se 145 nesreća, među kojima je 7 smrtnih slučajeva. Vršena je i kontrola “paradžemata”.

Konkretno, nadzor se, zbog ograničenih ovlasti, provodio nad dokumentacijom za gradnju i uporabu prostorija u objektima u kojima se vrši navedena djelatnost, kao i konstatiranje zatečenoga stanja predmeta, roba i oblika djelatnosti.