19. studenog 20. sjednica Općinskog vijeća

20. sjednica će se održati dana 19. studenog 2014. godine u srijedu s početkom  u 10:00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez. Prije usvajanja dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Bošnjak Matić, predložio je usvajanje zapisnika o radu 19. sjednice Općinskog vijeća održane 25. rujna 2014. godine, odgovori na vijećnička pitanja, postavljanje novih vijećničkih pitanja.

Također je predložen sljedeći dnevni red:

Informacija o izvršenju budžeta općine Vitez za period od 1.1.-30.9.2014. godine;
Informacija o utrošku budžetskih rezervi za period od 1.1.-30.9.2014. godine;
Prijedlog Nacrta budžeta općine Vitez za 2015. godinu;
Prijedlog Akcionog plana kohezije u zajednici općine Vitez;
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji  i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Vitez;
Prijedlog odluke o izmjeni dijela Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnih odbora zdravstvenih ustanova;
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama kriterija za dodjelu studentskih stipendija;
Prijedlog rješenja o kompletiranju građevinske parcele (Asim Smajić);
Prijedlog odluke o izmjeni Regulacijskog plana PC-96-2 (FIS d.o.o Vitez);
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o formiranju Savjeta plana planine Kruščice;
Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na području općine Vitez;
Informacija o stanju u oblasti šumarstva na području općine Vitez;
Informacija o stanju u P.S. “VITEZIT“ d.o.o Vitez;
Informacija o stanju vodosnabdijevanja na području općine Vitez;
Informacija o radu osnovnih i srednjih škola na području općine Vitez;
Informacija o provedenim i planiranim preventivnim mjerama sanacije šteta uzrokovanih poplavama na području općine Vitez.

Reklama