100 godina župe Skopaljska Gračanica

Središnja proslava stote obljetnice Župe Skopaljska Gračanica biti će održana u subotu, 13. kolovoza, s početkom u 11,00 sati. Misno slavlje predvodit će kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhbosanski.

Kako je kazao župnik Tadija Ivoš u proteklih nekoliko mjeseci organizirano je više značajnih događaja i provedeno niz aktivnosti povodom ovog jubileja, među kojima je bilo uređenje crkve Srca Marijina na Humcu i crkvenog dvorišta.

Od srijede su započele mise trodnevnice, koje predvodi veličasni Toma Lučić, rektor crkve sv.Vlaha u Dubrovniku.

Planirane su prigodne propovijedi, a u petak, posljednji dan trodnevnice, u 22,00 sati bit će bdijenje do ponoći, koje će završiti Euharistijskim blagoslovom.

Stogodišnjicu župe Skopaljske Gračanica najavit će u ponoć tri novopostavljena zvona na Crkvi Srca Marijina na Humcu.

Župa Skopaljska Gračanica osnovana je davne 1911. godine. Prva župna crkva sagrađena je 1912. godine a bila je posvećena sv. Jeronimu učitelju.

Pripreme za gradnju druge župne crkve počele su tokom 1936., a današnja župna crkva na Humcu sagrađena je i posvećena 1969. godine.